ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2563 หลังสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) และโรงเรียนบ้านหาดทรายรี พร้อมได้พบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ และเยี่ยมนักเรียนในชั้นเรียน โดยโรงเรียนทุกโรงได้จัดทำกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งใช้มาตรฐาน Social distancing เพื่อความปลอดภัยของ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามนโยบายการบริหารจัดการยุค “New Normal” เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ได้แต่งตั้งบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ออกเป็น10 คณะ เพื่อร่วมลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดซึ่งมีทั้งหมด 107 โรง โดยกำหนดออกตรวจเยี่ยมในระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อให้ครบ 100%

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253