ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ

 
สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมใจขับเคลื่อนการลดและแยกขยะ  ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะ
คณะทำงานลดและคัดแยกขยะ สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักแก่บุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ในการร่วมกัน ลดและคัดแยกขยะ
สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมใจขับเคลื่อนการลดและแยกขยะ  ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
 
ขยะมูลฝอย (Solid Waste)
ผลกระทบของขยะมูลฝอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R
การคัดแยกขยะ