กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 สิงหาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

11 กรกฎาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 มีนาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565
1 2