กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

24 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565
1 2