กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

06 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

06 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 พฤศจิกายน 2566
1 2 80