กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 พฤศจิกายน 2565
1 2 46