กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2565
1 2 30