รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ละเอียดโดยข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับและจะถูกส่งไปยัง Line ของผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ