กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DLICT

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

24 มกราคม 2566 จะเกิดอะไรขึ้น?…ถ้ารหัสผ่านอีเมลส่วนตัว ตกอยู่ในมือผู้ไม่หวังดี
24 มกราคม 2566 5 ก.การใช้อีเมลอย่างไรให้ปลอดภัย
24 มกราคม 2566 จับผิดอีเมลลวงให้ตกเป็นเหยื่อฟิชชิง
13 มิถุนายน 2565 สรุปข้อมูลนักเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
07 เมษายน 2565 อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู
26 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565-2567
14 ธันวาคม 2563 E-service Link ของ สพป.ชุมพร เขต 1

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

สาระน่ารู้ ความปลอดภัยด้านไอที

ความปลอดภัยด้านไอที
คู่มือการปฏิบัติงาน

หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ)

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

077-576717 ต่อ 19

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn08@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1