กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DLICT

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

07 เมษายน 2565 อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู
26 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565-2567
14 ธันวาคม 2563 E-service Link ของ สพป.ชุมพร เขต 1
14 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสของกลุ่มICT

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทดสอบโพสของกลุ่มICT

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

077-576717 ต่อ 19

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn08@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1