กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DLICT

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

13 มิถุนายน 2565 สรุปข้อมูลนักเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
07 เมษายน 2565 อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู
26 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565-2567
14 ธันวาคม 2563 E-service Link ของ สพป.ชุมพร เขต 1

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

คู่มือการปฏิบัติงาน

ไม่มีหมวดหมู่

Gutentor Simple Text

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เ…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ht…
Read More

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 30/2565 

ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 30/2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00 น.  ดร.…
Read More

การตัดสินผลงานการจัดงานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …
Read More

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ศักสิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต…
Read More

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที…
Read More

ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เ…
Read More

การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ในระดับสถานศึกษา

การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” สู่การปฏิบัติในระดับสถา…
Read More

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4  

การอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4 วันที่ 23 กรกฏาคม 2565…
Read More

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ให้กับโรงเรียนบ้านหาดใน

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ให้กับโรงเรียนบ้านหาดใน วั…
Read More

กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา

กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิ…
Read More

ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ…
Read More

ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประมวลกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2021/07/…
Read More

จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ…
Read More

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  https://www.cpn1.go.th/2021/?page…
Read More

การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ดำเนินการแต่งตั…
Read More

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

077-576717 ต่อ 19

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn08@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1