กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

01 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

01 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

31 มกราคม 2566
1 2 99