กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 พฤษภาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

30 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2566

กลุ่มนโยบายและแผน -

26 พฤษภาคม 2566
1 2 119