กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

24 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

18 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

06 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 พฤษภาคม 2565
1 2 13