ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 083-395-9578
Email Saksitraethong2@gmail.com

นายวิมาน ดีทองหลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โทรศัพท์มือถือ 089-873-0632
Email Wimandeethonglang@gmail.com

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โทรศัพท์มือถือ 089-874-9809
Email Lersak_rat@hotmail.com

ดร.กันยมาส ชูจีน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โทรศัพท์มือถือ 089-970-4329
Email Kanch59@gmail.com