ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 083-395-9578
Email : Saksitraethong2@gmail.com

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 093-576-3698
Email : saree25061@hotmail.com

นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 093-32729954
Email –

นายสุรเนตร เนตรมุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ
Email –


ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ