ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายวิมาน ดีทองหลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ดร.กันยมาส ชูจีน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1