กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

19 มกราคม 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

05 มกราคม 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

18 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

02 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

03 มีนาคม 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

13 มกราคม 2564