กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 กรกฎาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

13 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

10 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

12 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 เมษายน 2565
1 2 6