กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มกราคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

22 ธันวาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

04 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 ตุลาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 กรกฎาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

01 กรกฎาคม 2564
1 2 4