กลุ่มนโยบายและแผน -

27 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 มิถุนายน 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

09 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

08 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

08 มิถุนายน 2566
1 2 8