กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

01 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม อ.เมือง จ.ชุมพร
29 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์
29 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”
27 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดเวทีเสวนาสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567
23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
23 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 
21 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ  ร.ร.บ้านงาช้าง  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
20 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรถมินิบัส ตามโครงการความร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคง(จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น
20 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
16 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
16 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 3
1 2 61

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 พร้อมด้วยบุคลากร ในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ สามีของครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

สพป.ชุมพร 1 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสพป.ชุมพร เขต 1 รวมใจใส่เสื้อผ้าสีม่วง แสดงพลัง รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 

สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย

พิธีรับโล่รางวัล กิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือ ผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที”และกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติงาน ร้านกาชาดจังหวัดชุมพรและ งานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกาชาดจังหวัดชุมพร ปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร 1 “องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต”

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน ชั้น ป.6 ร.ร.วัดบางลึก กรณีบ้านพักอาศัยไฟใหม้

สพป.ชุมพร เขต 1 และประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ร่วมมอบของสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร รวมน้ำใจจังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นของรางวัลในกิจกรรมการออกร้านกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ

รับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติ การดำเนินการความเคลื่อนไหวต่างๆ จาก สพฐ. พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1 (กองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1) ร่วมวางหรีดเคารพศพ ณ วัดช่องลม ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร 

สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 40/2566

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม อ.เมือง จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567

เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดเวทีเสวนาสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ  ร.ร.บ้านงาช้าง  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรถมินิบัส ตามโครงการความร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคง(จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น

สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 3

สพป.ชพ.1 ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ในการติดตาม ประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2567  

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการโดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรม สนทนาสภากาแฟชุมพร  “สภากาแฟ หัวใจเดียวกัน” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สพป.ชุมพร เขต 1  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในสถานศึกษา สัปดาห์  “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคอกม้า อำเภอปะทิว  จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET : Ordinary National Educational Test ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

สพป.ชุมพร เขต 1  ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET : Ordinary National Educational Test ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566  ครั้งที่ 1/2567 

สพป.ชุมพร เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพและการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 2/2567

การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ระยะที่ 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้าง  ความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th