กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

20 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ..“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566
18 กันยายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
14 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการศึกษา  และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” 
13 กันยายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
13 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2566
12 กันยายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 กันยายน 2566 ต้อนรับ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มาดำรงตำแหน่ง สพป.ชุมพร เขต 1
11 กันยายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
09 กันยายน 2566 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
09 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
08 กันยายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมเยียนครูและบุคลากรทางการศึกษา พูดคุยกับนักเรียน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
08 กันยายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับนักกีฬา การแข่งกีฬาสีภายในประจำปี 2566 GREEN & WHITE GARMS.
08 กันยายน 2566 พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 3 “ท่าแซะ 3 เกมส์  2566”
06 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2566
1 2 49

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2566

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2566

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก​ (26​ มิถุนายน)​ ประจำปี​ 2566​

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (ITA)

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพป.ชุมพร เขต ๑ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1  มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการศึกษา  และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” 

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการการเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

พิธีเปิด “กีฬาสานสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2566

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีปิดการฝึกผสม ระหว่าง กองทัพไทย – กองทัพออสเตรเลีย

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2566

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์

รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.   ปี 2566 (วันที่ 21 ก.ค.66)

กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th