กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

27 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2565
26 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูความพร้อมเพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
26 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565
26 มกราคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2565
25 มกราคม 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
24 มกราคม 2565 ตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดเรียนวันแรกแบบ on-site โรงเรียนวัดบางลึก
24 มกราคม 2565 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
21 มกราคม 2565 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพงษ์ นวลมาก
21 มกราคม 2565 ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)
17 มกราคม 2565 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
17 มกราคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
16 มกราคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดงาน “วันครู“ ปี 65 แบบผสมผสาน Onsite – Online
14 มกราคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
13 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหัวกรูด 
13 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับ ศธจ.ชุมพร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1 2 11

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์

พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสร้างเจตจำนงสุจริต หยุดคิดคอร์รัปชั่น

ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพงษ์ นวลมาก

ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม

สพป.ชุมพร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 12/2564

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานปี 2564

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th