กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 
25 พฤศจิกายน 2565 พิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565  
23 พฤศจิกายน 2565 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
23 พฤศจิกายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2565
22 พฤศจิกายน 2565 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
22 พฤศจิกายน 2565 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  
21 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 14/2565 
21 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
21 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 
20 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับคณะจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
20 พฤศจิกายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นงลักษณ์  จับใจ 
18 พฤศจิกายน 2565 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เพื่อมอบนโยบาย แนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
17 พฤศจิกายน 2565 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 2 31

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

สพป.ชุมพร 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดดอนตะเคียน

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

กิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

พิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565  

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ช้อย  พังสุบรรณ์  มารดาของนางกาญจนา  อรุณโชติ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับและชี้แจงภารกิจงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและการแสดงเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ  ในปี 2565

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต Cpn 1”  ปีการศึกษา 2565 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สรุปผลดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th