วันครู ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563 ภายใต้แนวคิด “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”     ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 จำนวน 6 รายการ 42 คน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ (ภาคเช้า) ทำบุญตักบาตรและพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์  (ภาคบ่าย) กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โดยมีนายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ. เป็นประธานในพิธี และ (ภาคกลางคืน) กิจกรรมสังสรรค์   ณ โชคดีเค คอนเวนชั่นฮอลล์  โดยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมภาคเช้า

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์

กิจกรรมสังสรรค์

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253