งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

แจ้งศูนย์การแข่งขัน

- ในกรณีที่รายการแข่งขันที่มีตัวแทนโรงเรียนเพียงโรงเดียวและได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่แล้ว ให้ศูนย์ทำการบันทึกคะแนน 80 คะแนนและประกาศผลการแข่งขันเพื่อประมวลผลเหรียญรางวัลของโรงเรียนด้วยครับ..
- ศูนย์การแข่งขันสามารถบันทึกรายชื่อกรรมการตัดสินและพิมพ์เกียรติบัตรได้จากระบบ

ข้อมูลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
ข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
เว็บการแข่งขันระดับชาติ(ภาคใต้)

สรุปผลตัวแทนระดับภาครายเครือข่ายไฟล์ excel
แผนผังสนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณนิมิตร
ประกาศข้อมูล Spec Computer สำหรับใช้ในการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณนิมิตร

รายการประกาศผลการแข่งขันล่าสุด
- การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
- การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม 20 คน] สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
- การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] เรียนรวม - ภาษาไทย -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
- การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน] ภาษาไทย -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
- การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 [เดี่ยว] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคาระห์)
- การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 [เดี่ยว] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคาระห์)
- การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 [เดี่ยว] ศิลปะ-ทัศนศิลป์ -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคาระห์)
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน] คอมพิวเตอร์ -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน] คอมพิวเตอร์ -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
- การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน] วิทยาศาสตร์ -> ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนศรียาภัย 2
ผลการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
# กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนรายการ ประกาศผลแล้ว
1 ภาษาไทย 15 รายการ 15 รายการ
2 คณิตศาสตร์ 19 รายการ 19 รายการ
3 วิทยาศาสตร์ 15 รายการ 15 รายการ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 รายการ 17 รายการ
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 รายการ 8 รายการ
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 รายการ 15 รายการ
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 รายการ 43 รายการ
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 รายการ 8 รายการ
9 ภาษาต่างประเทศ 8 รายการ 8 รายการ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 รายการ 14 รายการ
11 คอมพิวเตอร์ 12 รายการ 12 รายการ
12 หุ่นยนต์ 8 รายการ 5 รายการ
13 การงานอาชีพ 18 รายการ 18 รายการ
14 ปฐมวัย 2 รายการ 2 รายการ
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 17 รายการ 10 รายการ
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รายการ 2 รายการ
17 เรียนรวม - ศิลปะ 21 รายการ 14 รายการ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 รายการ 9 รายการ
ตรวจสอบรายชื่อ/ผลการแข่งขันรายโรงเรียน