ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-8708725

นายวิมาน ดีทองหลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8730632

นายเลอศักดิ์ รัชณาการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8749809

นายภิญโญ พูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 092-3230330