กลุ่มนิเทศ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

24 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – เรื่อง สัตว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหนึ่ง
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูตู่ สุภชัย
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน English is Fin By Teacher Ken