กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฏหมายและคดี

Slider

ทดสอบ

ทดสอบโพส

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

14 ธันวาคม 2563

กิจกรรมของกลุ่ม

14 ธันวาคม 2563 ทดสอบ

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทดสอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ทดสอบ

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ทดสอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ทดสอบ

คำพิพากษาศาลปกครองกับการปฏิบัติราชการ

ทดสอบ

อุทธาหรณ์ก่อนทำผิดวินัย

ทดสอบ

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn09@cpn1.go.th
cpn1_vinai@gmail.com

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1