กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 เมษายน 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

31 มีนาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

29 มีนาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 มีนาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

11 มีนาคม 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

03 มีนาคม 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

03 มีนาคม 2564
1 2 8