กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

09 เมษายน 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

18 มีนาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

21 มกราคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

17 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

04 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

13 พฤศจิกายน 2563