กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

13 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566
13 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ครั้งที่ 1/2566
11 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2566 
10 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังช้าง
10 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนทรายและโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
10 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมติดตามคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
10 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดาของข้าราชการบำนาญ
10 มกราคม 2566 กองทุนชาตะสัมพันธ์
10 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
06 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดอบรม “ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp” โรงเรียนบ้านทรายขาว
05 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ลัด ปฏิแพทย์
05 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่หลิม เกลี้ยงอักษร
04 มกราคม 2566 กองทุนชาตะสัมพันธ์
04 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2566
04 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะขอพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
1 2 3 35

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

สพป.ชุมพร 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดดอนตะเคียน

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

กิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินทอง

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขันฯ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขันฯ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชพ.1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมติดตามคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

พิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565  

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ช้อย  พังสุบรรณ์  มารดาของนางกาญจนา  อรุณโชติ  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับและชี้แจงภารกิจงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและการแสดงเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th