ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

05 มิถุนายน 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
04 มิถุนายน 2564 คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
02 มิถุนายน 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 มิถุนายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
02 มิถุนายน 2564 ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
02 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
02 มิถุนายน 2564 มาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
01 มิถุนายน 2564 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 มิถุนายน 2564 ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
31 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2564
27 พฤษภาคม 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ตัดสินผลงาน “นวัตกรรมครูวิถีใหม่วิถีแห่งการเรียนรู้ CPN 1”
20 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 พฤษภาคม 2564 จดหมายข่าว
20 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการติดตาม ก.ต.ป.น.
19 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และประธานเครือข่ายสถานศึกษา
1 52 53 54 68