ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

01 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
01 กรกฎาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 
01 กรกฎาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง
01 กรกฎาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสุภาพร จันวิลัย)
30 มิถุนายน 2565 O43 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
30 มิถุนายน 2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี2564
30 มิถุนายน 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
30 มิถุนายน 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
30 มิถุนายน 2565 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
30 มิถุนายน 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 มิถุนายน 2565 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 มิถุนายน 2565 ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
30 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (จ้างเหมาบริการ)
30 มิถุนายน 2565 การขอพระราชทานเพลิงศพ
30 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนการขอมีบัตร
1 2 3 67