ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
29 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์
29 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร
28 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”
27 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
27 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดเวทีเสวนาสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567
23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
23 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน – Home School)
22 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 
1 2 160