ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

03 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
03 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสรุปผลการทัศนศึกษาและสังเกตการณ์ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคใต้ จังหวัดสตูล
03 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3
03 กุมภาพันธ์ 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5
03 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2566
03 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ สามารถยื่นความจำนง ผ่านระบบ online ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. พ.ศ. 2566
01 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านรับร่อ
01 กุมภาพันธ์ 2566 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01 กุมภาพันธ์ 2566 ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2566 ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการภานในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด
30 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 
30 มกราคม 2566 พิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
30 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
30 มกราคม 2566 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต รายงานตัวเข้ารับการจัดจ้าง
30 มกราคม 2566 จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 กลุ่มพัฒนาครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณฯ
1 2 94