ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2565

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27  มกราคม  2565  เวลา 09.30 น.   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร  เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมบรรจงศิริ (ชั้น2)  สำนักงาน สกสค.จังหวัดชุมพร >.