การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565-2567

วันที่ 26 มกราคม 2565  เวลา 13.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน โดยจัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1