สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่4/2565

วันที่ 26  มกราคม  2565  เวลา 08.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นางจุฑามาส อ่อนสูง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2565  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร  การสร้างความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา และนโยบายข้อราชการต่างๆ สู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1