กองทุนชาตะสัมพันธ์

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1   วางหรีดเคารพศพ  นางแจ่มจันทร์  กุวลัยรัตน์  มารดาของ นางจรีรัตน์  หนังสือ  ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร

วันที่ 25  มกราคม  2565  เวลา 15.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1 (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 )  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1  วางหรีดเคารพศพ  นางแจ่มจันทร์  กุวลัยรัตน์  มารดาของ นางจรีรัตน์  หนังสือ  ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร  นางแจ่มจันทร์  กุวลัยรัตน์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565   โดยกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 24-29  มกราคม  2565   ณ ศาลาพิธีวัดสามแก้ว  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ เมรุวัดสามแก้ว  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.-