ตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดเรียนวันแรกแบบ on-site โรงเรียนวัดบางลึก

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียนแบบ On-site วันแรกโรงเรียนวัดบางลึก

วันที่ 24  มกราคม 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียนแบบ On-site วันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19)ของโรงเรียนวัดบางลึก  อำเภอเมืองชุมพร และได้พบปะพูดคุย เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่านักเรียนทุกคนต้องปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 (Covid-19)เมื่อกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียน.-