ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพงษ์ นวลมาก

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพงษ์ นวลมาก

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รองผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 นางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินการแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร.-