ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง   รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางกันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom รับฟังคำชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1  โดยมี นายวัลลพ  สงวนนาม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม.-