สพป.ชุมพร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 14 มกราคม  2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กับโรงเรียนบ้านเนินทอง และร่วมเป็นพยาน ระหว่างโรงเรียนบ้านเนินทอง  กับโรงเรียนเครือข่าย  ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1