ประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรายการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรายการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม   ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1