การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ของจังหวัดชุมพร ในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564

>>>  วันนี้ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และเขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อวางแผน กำหนดแนวทางและวิธีการการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ประจำจังหวัด ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564 ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ นี้  <<<