ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านระบบ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

วันที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านระบบ ICT เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาระบบ ICT ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1