ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ นางกันยามาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางชมัยพร  รัตนพรหม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อร่วมระดมความคิด (Brainstorm) สะท้อนภาพรวม และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ณ สวนพฤกษารีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง