การจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ตามประกาศเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2564

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี – ชุมพร ร่วมจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดชุมพร (กรณีประกาศเพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเสนอ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพรพิจารณา ต่อไป