ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศเพิ่มเติม

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลให้คะแนนผู้ขอย้าย ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ที่ สพฐ.กำหนด ตามประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา