กองทุนชาตะสัมพันธ์

กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 13  กันยายน  2564  เวลา 11.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ฯ  และวางหรีดเคารพศพ  คุณแม่สุภลักษณ์  พรหมสถิตย์  มารดาของ นายนราวุฒิ  พรหมสถิตย์  ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด  คุณแม่สุภลักษณ์  พรหมสถิตย์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน  2564  โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่  12-14 กันยายน  2564  ณ วัดโพธิการาม (ศาลา 3) ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่  14 กันยายน   2564   เวลา 13.00 น.  ณ เมรุวัดโพธิการาม  ตำบลท่าตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร