ตรวจสอบการปฏบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ (ติดตาม)

     วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร ประทุมชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 เข้าตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ (ติดตาม) ของโรงเรียนบ้านยายไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564