ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร ประทุมชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพป.ชพ.1 เข้าตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองเนียน และโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564