มอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ โควิด-19

วันที่ 2  กันยายน   2564  เวลา 10.30  น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19  ประกอบด้วย ชุด PPE  จำนวน 53 ชุด หน้ากาก N 95 รุ่น 8210  จำนวน 80 ชิ้น รวมมูลค่า 20,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  โดยมี นายแพทย์อธิคม  บัวเลิศ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  เป็นผู้แทนรับมอบ   ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร