การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการ สป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  จำนวน 11 อัตรา  ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีสภาพอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ.และขาดครูตามสาขาวิชาเอก ที่สพฐ.กำหนด