จันทร์นี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

จันทร์นี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1     

        เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรม          เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   พร้อมได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเขตพื้นที่ในการทำงานและการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้  ได้กล่าวให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงได้ดำเนินการตามมาตรการการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงาน  ตามประกาศ สพฐ.  เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19) ในระลอกนี้  เน้นย้ำถึงการระวัง การป้องการการแพร่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ