การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี 2564

            วันนี้ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี 2564 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 ราย ก่อนเสนอคณะกรรมการประเมิน ต่อไป