กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันที่  13  สิงหาคม 2564    นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ  ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดตกแต่งสถานที่ประดับ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วที่ทำการสำนักงาน รวมทั้งปรับปรุง และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารสำนักงาน