พิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการประกวดสื่อฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขด 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้แก่ครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลขนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดสื่อการเรียนรู้ “นวัดกรรมครูวิถีใหม่วิถีแห่งการเรียนรู้ CPN 1” จำนวน 27 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง โดยสื่อการเรียนรู้ที่ด้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ลงในเพจเฟสบุ๊ค คลังสื่อการเรียนรู้ สพป.ชุมพร เขด 1 และการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1