ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1/2566 (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – เดือน ธันวาคม 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนครั้งที่ 1 2566

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2/2566 (ไตรมาสที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 – เดือน มิถุนายน 2566

สถิติเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2 2566