มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

 

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน2566