การประชุมกลั่นกรองขั้นตอนการดำเนินงานผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น … นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองขั้นตอนการดำเนินงานผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดขั้นตอนการรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบ Smart Area (AMSS++) การบันทึกเสนอหนังสือราชการผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1